Kunstkracht voor duurzame ontwikkeling

Kunst laat ons anders kijken, denken en luisteren naar de wereld om ons heen. Ze laat ons op andere manieren samenkomen en samenwerken. Daarom is kunst onontbeerlijk bij het vormgeven van de toekomst.

We staan als samenleving voor een aantal grote uitdagingen – toenemende ongelijkheid, een klimaatcrisis, gezondheid. Deze uitdagingen vragen om creativiteit en verbeeldingskracht. Samen met de Turn Club en het internationale platform What Art Can Do onderzoeken we de rol van kunst en cultuur in het vormgeven van de toekomst. Jij bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De manier waarop we in Nederland met elkaar en met grote uitdagingen omgaan, is aan vernieuwing toe. Dat heeft de Coronacrisis nog eens extra duidelijk gemaakt. Kunst staat die vernieuwing toe. Kunst laat ons anders kijken, denken en luisteren naar de wereld om ons heen. Ze laat ons op andere manieren samenkomen en samenwerken.

Van 26 augustus tot 26 september laat Festival 2030 Leiden zien hoe allerlei mensen en organisaties bijdragen aan een betere, eerlijkere en meer duurzame wereld. Een spannende kunstprogrammering zoekt daarnaast antwoord op de vraag ‘Hoe geven we samen de toekomst vorm?’

Mensen staan op een voetbalveldje met veel stoepkrijt

House of Misconceptions 1.0, een artistieke en wetenschappelijke samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Liquid Society over patronen van in- en uitsluiting in Leiden.

Ontdek wat kunst kan doen

Een persoon loopt de horizon tegemoet in een herfstig bos

De Tegentijd, een wandeling naar de toekomst

30 augustus tot 26 september, Singelpark en Oude Sterrenwacht Leiden

Mensen lopen door de staat met borden om

The House of Misconceptions, Een ontmoeting met de ander

11, 18, 25 en 26 september, Art House Holland

Een meisje ontwerpt een klimaatuitvinding op papier

De Klimaatmakers – Bedenk en maak klimaatuitvindingen

26 augustus tot 22 september, diverse locaties in Leiden

Voetbaldoeltje met een sdg-bord er tegenaan

Maak er wat van! De buurt in actie voor de sdg’s

20 tot 26 september, diverse locaties in Leiden

“Ik probeer de kunstenaars en creatieven die zich inzetten voor een betere wereld zichtbaar te maken. Daar probeer ik woorden en beelden aan te geven, om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat het geen incidenten zijn, maar een beweging is.” (Lees het hele interview.)

Merlijn Twaalfhoven

Muscicus, componist en ondernemer, The Turn Club

Experttrack What Art Can Do

Tegen de achtergrond van een kunstprogramma van Festival 2030 gaan we met kunstenaars, cultuurprofessionals, wetenschappers en activisten op onderzoek naar de rol van kunstkracht. Samen met de Turn Club en What Art Can Do organiseren we vier workshops en een expertsessie.

Doel van deze ontmoetingen is te komen tot overtuigende argumenten over wat kunst kan doen voor een groenere, eerlijkere en meer duurzame wereld, wat niet, en hoe.

Soms – zoals bij hersteltrajecten in de gezondheidszorg – is wetenschappelijk al aangetoond hoe efficiënt het inzetten van kunst kan zijn. Het leidt tot snellere genezing en een grotere welzijnsbeleving. Maar welke rol speelt kunst binnen kansengelijkheid? En wat kunnen kunstenaars en cultuurprofessionals doen aan de klimaatcrisis?

De ontmoetingen zijn gericht op cultuurprofessionals, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en mensen die werkzaam zijn in gerelateerde sectoren. Deelname kost € 25 per ontmoeting en € 10 voor online deelname (inclusief btw). Een passe-partout kost € 85 (inclusief btw). De expertsessie is gratis toegankelijk (online).

Voor meer informatie, neem contact op met cathy@truebluechc.com.

Workshops

Donderdag 2 september:

13:30 Kunstkracht voor gezondheid en welzijn (sdg 3)

Woensdag 8 september:

13:30 Kunstkracht voor kansengelijkheid (sdg 10)

Woensdag 15 september:

9:30 Kunstkracht voor duurzame steden (sdg 11)
13:30 Kunstkracht voor klimaatactie (sdg 13)

In een workshop van een dagdeel nemen we deel aan een kunstproject van Festival 2030 en reflecteren we op de ervaring met een expert uit het vakgebied.

Expertsessie What Art Can Do

Woensdag 22 september:

13:30 / 15:00 Kunstkracht voor duurzame ontwikkeling

In de sessie van een dagdeel werken we samen aan een casus voor de rol van kunst in het vormgeven van de toekomst. Inclusief deelname aan een kunstproject van Festival 2030.

Meer kunstkracht tijdens Festival 2030

There are no upcoming events at this time.