Iedereen doet mee in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen!

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (de sdg’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) zijn een agenda voor het jaar 2030. Vandaar onze naam: Festival 2030. De doelen gaan over thema’s als een einde aan honger en armoede, goed onderwijs voor iedereen, klimaatactie, verantwoorde consumptie, biodiversiteit en mensenrechten.

Wij willen alle Nederlanders betrekken bij het behalen van de sdg’s. Gemeenten, sportclubs, bibliotheken, winkeliers en buurtbewoners, alle mensen en organisaties kunnen deze doelen vertalen in acties in de eigen omgeving.

En dat kan zeker in een land als Nederland, waar kennis, creativiteit en middelen voorhanden zijn om de sdg’s te bereiken. Voorwaarde is dat de juiste mensen en organisaties elkaar weten te vinden en, belangrijker, in actie komen. Met elkaar. Voor elkaar.

SDG Workshop op de Lammermarkt in Leiden

In beweging in Leiden

In Leiden laten we zien wat er mogelijk is als we in beweging komen voor de sdg’s. Op duizenden plekken in de stad dragen mensen en organisaties hun steentje bij aan een betere, eerlijkere en meer duurzame wereld.

Enkele voorbeelden: In Groentepark Bontekoe verbouwen buurtbewoners verse groenten voor de voedselbank. In de keuken van Hof van Sijthoff krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan. Met de stoepplantjes maakt de Hortus de bijzondere wereld van de natuur voor iedereen toegankelijk. En zo zijn er nog veel meer initiatieven.

In september 2021 brengen we al deze initiatieven bij elkaar in een aansprekend festival rondom de sdg’s. We zetten de mensen en organisaties die bijdragen aan de doelen in het volle licht. En we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe geven we samen de toekomst vorm?

De Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een agenda voor het jaar 2030. Er zijn zeventien sdg’s en 169 onderliggende targets die we in het jaar 2030 bereikt moeten hebben. Bijzonder aan de sdg’s is dat ze alleen bereikt kunnen worden als iedereen meedoet. Landen, steden, bedrijven, scholen, musea, bibliotheken en andere organisaties en instellingen vertalen de doelen in beleid en acties voor en met hun eigen achterban. Dit gebeurt steeds meer, maar nog niet genoeg.

Als de Coronacrisis een ding duidelijk maakt, is dat de manier waarop we in Nederland met elkaar en met grote uitdagingen omgaan aan vernieuwing toe is. Want uitdagingen zijn er genoeg, zeker in het herstel van deze crisis. Armoede en ongelijkheid nemen toe, toegang tot rechtsmiddelen en onderwijs worden minder en de energietransitie, verduurzaming en klimaatadaptatie worden voor grote groepen onbetaalbaar. Ook in Nederland.

Stichting 2030 betrekt zo veel mogelijk Nederlanders bij het behalen van de sdg’s. We doen dit met speciale aandacht voor de rol van kunst, creativiteit, verbeelding en nieuwe vormen van participatie en met elkaar omgaan.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Festival 2030

Festival 2030 is een jaarlijks cultureel-maatschappelijk festival dat mensen enthousiasmeert voor en betrekt bij de beweging om de sdg’s te bereiken. De eerste editie van het festival vindt plaats in september 2021 in Leiden.

Het festival is een knooppunt voor de mensen en organisaties die al in beweging zijn en een vertrekpunt voor nieuwe acties en relaties. Het festival brengt een groot aantal bottom-up activiteiten van ondernemers, activisten, ambtenaren, studenten, onderzoekers, jongeren en anderen bij elkaar. Tijdens enkele grotere signature events beantwoorden we de vraag hoe we daadwerkelijk een positieve verandering in de stad en het land teweegbrengen.

Festival 2030 geeft bezoekers vertrouwen in hun eigen rol in het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd. Samen komen we in beweging voor de sdg’s.

Festival 2030 logo

Over Stichting 2030

Stichting 2030 is opgericht om Nederland in beweging te krijgen om de sdg’s te behalen. We werken vanuit Leiden, dat met een universiteit, hogeschool, mbo’s, dertien musea, talloze maatschappelijke organisaties, succesvolle ondernemers en een actief gemeentebestuur beschikt over de kennis, creativiteit en middelen om de sdg’s handen en voeten te geven. Voorwaarde is dat de juiste mensen en organisaties elkaar weten te vinden en, belangrijker, in actie komen. Met elkaar. Voor elkaar.

Om dit te bereiken versterken en versnellen we acties, brengen we mensen en organisaties bij elkaar en nodigen we steeds nieuwe groepen uit om mee te doen. Zo dragen we bij aan een eerlijkere, groenere en meer duurzame wereld en vergroten we het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor al die complexe uitdagingen.

Doe mee, meld je aan. Wij brengen je in contact met andere initiatiefnemers die helpen de sdg’s te bereiken!

www.stichting2030.nl

Logo van Stichting 2030

Organisatie

Festival 2030 wordt georganiseerd door Stichting 2030. Voor vragen, tips of opmerkingen kun je contact opnemen met:

Jasper Visser (directeur Stichting 2030), jasper@stichting2030.nl

Josta Hofer (producent Festival 2030), josta@stichting2030.nl

Vera de Boer (producent Festival 2030), vera@stichting2030.nl

Sara Verlee (pers en communicatie Festival 2030), sara@stichting2030.nl

Contact

Voor algemene vragen, neem contact op met info@stichting2030.nl

Wil je meedoen met een activiteit? meedoen@stichting2030.nl

Om ons te verrassen met een bezoek, kom dan langs op ons kantoor in PLNT, Langegracht 70, 2312 NV Leiden.

Hier vind je beeldmateriaal en informatie voor de media.

Initiatiefnemers en partners

Stichting 2030
Logo BankGiro Loterij Fonds
Logo Fonds 1818

In samenwerking met

Studio Moio
Van Vollenhoven Institute
Logo van  de Turn Club
Logo van het Klimaatmuseum
Liquid society
Logo Hogeschool Leiden
Logo van Hoogheemraadschap van Rijnland
Logo van SDG Nederland
Stichting Naar Buiten
Logo van het SDGCafé
Logo Jaar van de Tuin
Logo van het World Foor Forum
Logo van G12 Kunst Collectief
Logo Oude Sterrenwacht
Logo Circulair Warenhuis
Logo van Plantenasiel
Zero Waste Nederland
Universiteit Leiden
Salie Leiden
IVN Leidse regio
Hello Leiden
Basil Catena Open Air
PLNT Leiden
Logo van Leiden 2022
Logo Technolab
Logo Leids Steunloket Migranten
Logo Ideewinkel
Logo Plastic Soup Surfer
Logo van de Climate Walk
Logo Ondernemend Leiden
Logo BplusC
Logo GaGoed
Logo Kinderrechtencollectief
Logo Groen Minerva
Logo Dunea Duin en Water
Logo Buzz Leiden
Oma gaat op stap
Logo SOL
Logo De Tuin van de Smid
Logo Bij Mei
Resto VanHarte